sopocko / Życzenia Prymasa Polski 
   Życiorys bł. Michała
   Życzenia Prymasa Polski
   Jezu ufam Tobie
   Obrońcy Życia
   Przyjazne linki
   Litania do bł. Michała
 

Życzenia Prymasa Polski

Jezu Ufam Tobie!!! Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego! Dla Jego bolesnej Męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata .Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata...
Powołany już od łona matki...

Moja Mama zmarła gdy miałem trzy lata.

Pierwszy głos powołania

... gdy miałem 10 lat - 30 listopada 1945 roku w święto Andrzeja apostoła. Pan Jezus powiedział: Pójdź za Mną...a Piotr: n a t y c h m i a s t  porzuciwszy sieci poszedł za Nim... Ta zrywność św. Piotra mnie zafascynowała. Na bierzmowaniu wybrałem Jego imię i chciałem go dosłownie naśladować.

Święcenia kapłańskie

...otrzymałem w Gnieźnie dnia 23 maja 1959 roku.Wieczorem dnia 22 maja - wigilia święceń, aby być jak najlepszym narzędziem Miłosierdzia dla innych - piszę własną krwią: „Jezu: wszystko dla Ciebie i dusz. Jezu spal mnie Twoją miłością!". Łódź - 16 października 1965 roku: ofiara dla zbawienia dusz - „Boże Ojcze, już teraz, póki ma jeszcze wartość złożenie tej ofiary - pragnę - wysłuchaj mnie - cierpieć w czyśćcu do końca świata...

Być misjonarzem

Wkrótce po święceniach męczy myśl wyjazdu na misje. Wtedy - po podjęciu decyzji - dowiaduję się od Ciotek, że moja Mama, gdy nosiła mnie pod sercem modliła się, abym był misjonarzem.

Wstąpienie do zakonu

Aby wyjechać na misje w tym czasie trzeba było być zakonnikiem. Na zwolnienie z diecezji i wstąpienie do zakonu trzeba mieć pozwolenie swego biskupa. Zwykle czeka się parę  lat.Zwróciłem się do św. Stanisława Kostki - moje drugie imię z chrztu św. - Staszku, jeżeli to wola Boża, a nie moja zachcianka - spraw, abym na Twoje święto był w zakonie. Miał do dyspozycji trzy miesiące - załatwił w dwa tygodnie.

Jaki zakon wybrać?

Taki - jaki się podoba Matce Bożej. Przypominam sobie z żywota św. Stanisława, gdy ciężko chorował na studiach w Wiedniu. Ukazuje się jemu Matka Boża i mówi: Wstąp do Towarzystwa Jezusowego - Jezuitów. Jeżeli jemu tak każe - to znaczy , że ten zakon Jej się podoba - i stąd wybór.

Piętnaście wniosków o paszport

W roku 1963 mam rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży w Krakowie na Łagiewnikach - u św. Faustyny. Proboszcz zaprasza na drugi rok. Nie mogę obiecać. Złożyłem wniosek o paszport. Później dowiaduję się, że dzieci i młodzież modlą się, abym nie dostał paszportu. Nie pomogło 15 wniosków. Pan Jezus miał inne plany wobec mnie.

Misjonarz krajowy - Najśw. Serca P.Jezusa

Przeprowadziłem około 500 misji parafialnych w Polsce o tematyce Najśw. Serca Pana Jezusa.

Misjonarz Miłosierdzia Bożego

Pierwsze uderzenie nastąpiło w r. 1984 na moich osobistych rekolekcja w Zakopanem. Określenie Pana Boga przez św. Jana Ewangelistę: „...Bóg jest Miłością..."/1J 4,7/. Pierwszy raz zwróciłem uwagę, że to określenie, że jest rzeczownikowe. Wynika z tego, że Pan Bóg nie może przestać mnie kochać, bo przestałby być Bogiem. Nawet największy grzech nie może zlikwidować tej Miłości. Napisałem do Ojca Generała, aby pozwolił mi całkowicie oddać się głoszeniu Miłosierdzia Bożego. Odpowiedział, to objaw mojego wewnętrznego rozbicia. Miał rację - z jednej strony posłuszeństwo: rób, co przełożony rozkazuje - z drugiej nakaz: głoś Miłosierdzie Boże wg form podanych przez św. Faustynę.  Aby dłużej się nie męczyć - 11 października 1985r. zacząłem swoje rekolekcje o chlebie i wodzie w Krakowie na Łagiewnikach - u grobu św. Faustyny, aby znaleźć światło. W wieczór rozpoczęcia - otwieram Dzienniczek z zamkniętymi oczyma - na chybił trafił - wskazuję palcem miejsce - Faustyno powiedz - otwieram oczy i  czytam: „Córko moja, wiele ci przygotowuję łask, które otrzymasz w tych rekolekcjach, które jutro zaczniesz..."/Dz nr 167/.

Były jeszcze ogromne trudności...

Ostatecznie w czerwcu 1992 zostałem mianowany przez ojca prowincjała promotorem kultu Miłosierdzia Bożego. Przeprowadziłem około 500 misji w tym temacie w Polsce i dla Polonii około 20 krajach.

Misjonarz internetowy

Gdy skończyłem 72 lata - mam siedzieć w klasztorze. Trudno siedzieć cicho. Duchu Święty - co dalej? A internet. Wszedłem na najwyższą ambonę świata o najszerszym zasięgu. Udało się. Postawił mi do pomocy dwoje młodych ludzi: Ewę z Warszawy i Piotra z Radomia. Piotr został redaktorem strony internetowej (na co dzień zaangażowany w "Opoce" - www.opoka.org.pl). Zobowiązał się, gdy odejdę do domu Ojca prowadzić tę stronę w dalszym ciągu.

"Michalinum" przy Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu

    Wspólnota misjonarzy - żyjących w różnych powołaniach, których zadaniem jest wg wskazań Pana Jezusa:

- czynić miłosierdzie,

- głosić: przez wskazywanie mojej strony o Miłosierdziu,

- upraszanie Miłosierdzia Bożego.

Zatwierdził ją mój Biskup Stanisław Napierała - dnia 24 lutego 2009 roku.

(zajrzyj po informacje na moją stronę www.milosierdzie.info.pl )

...

ŚWIĘTO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa święto ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tym świętem. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia.
Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu - jest to obietnica "zupełnego odpuszczenia win i kar", czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie Chrztu świętego. Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą.

Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: "Chcę, aby ten obraz był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia" (Dz nr 49). "Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego; wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do Spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat" (Dz nr 699). Święto to wyszło z wnętrzności (miłosierdzia Mojego) dla pociechy świata całego" (Dz nr 1517) "(...) i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań Moich" (Dz nr 420).

Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. W Dzienniczku św. Faustyny jest zapisana także inna nowenna, którą Pan Jezus podyktował do jej użytku i dał obietnicę odnoszącą się tylko do jej osoby. Wierni również mogą tę nowennę odmawiać z pobożności.
Droga do Święta Miłosierdzia Bożego Bł. Michała Sopoćko - na mojej stronie www.milosierdzie.info.pl jego opracowanie "O Świętego Miłosierdzia Bożego"
Świadectwo Misjonarza

Droga do Miłosierdzia Bożego w mojej duszy
.

O. Zdzisław Pałubicki, jezuita
 
Copyright ©2008 by sopocko
Kreator Stron www